Členstvo

Posted on by

Členstvo v Občianskom združení Robíme to pre deti O.Z. je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia. Členstvo v združení vzniká prijatím člena Členskou schôdzou na základe žiadosti uchádzača o členstvo a následnom zaplatení členského poplatku na aktuálny rok.

Stanovy občianského združenia nájdete tu

Žiadosť o prijatie za člena

 

Share Button