Postup pre fyzické osoby

Posted on by

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

  1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Poukázať môžete aj menej ako 2%, no suma nesmie byť nižšia ako 3€.
  2. Vyplňte daňové priznanie podľa toho či máte príjmy len zo závislej činnosti – Daňové priznanie fyzických osôb Typ A (editovateľné Daňové priznanie Typ A nájdete tu), alebo máte príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (editovaľné Daňové priznanie Typ B nájdete tu).
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Robíme to pre deti O.Z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51822733
Adresa/sídlo: Trenčianske Stankovce 427, 913 11, Trenčianske Stankovce
Naše združenie nemá SID. Preto kolónku na SID nechávate prázdnu.

Share Button