Postup pre právnické osoby

Posted on by

Postup krokov pre právnické osoby

  1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8€ na jedného prijímateľa. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 1,0% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1,0% z dane. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.3.) darovali financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (našej, či inej organizácii), môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
  2. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do  daňového priznania (editovateľné Daňové priznanie – Právnická osoba nájdete tu) ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
  3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Robíme to pre deti O.Z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51822733
Adresa/sídlo: Trenčianske Stankovce 427, 913 11, Trenčianske Stankovce
Naše združenie nemá SID. Preto kolónku na SID nechávate prázdnu.

Share Button