Kalendár akcií

Posted on by

Prehľad podujatí na rok 2020

(Bližšie informácie k podujatiam budú doplňované priebežne)

 • 4. 4. 2020 Deti chránia prírodu – Jarné upratovanie a maľovanie veľkonočných vajíčok

Podujatie je zrušené

Zbieranie odpadkov, maľovanie vajíčok, súťaže.

Miesto: Trenčianska Turná – Patlíková

 • 15. 5. – 16. 5.  2020 Výstava a prednášky na tému: Slovenskí vynálezci

Podujatie je zrušené

Dvojdňová výstava (jeden deň pre deti zo ZŠ a druhý deň pre verejnosť).

Miesto: ZŠ Trenčianska Turná

 • 31. 5. 2020 Deň detí

Podujatie je zrušené

Hlavolamy, kvízy, hľadanie pokladu Inkov.

Miesto: Trenčianske Stankovce – Rozvadze 427

 • 13. 6. 2020 Tour de pedál – Turniansky pedál a Cesta rozprávkovým lesom

Podujatie je zrušené

Cyklopretek, rozprávkový les, tvorivé dielničky.

Miesto: Trenčianska Turná – Patlíková

 • 30. 8. 2020 Tour de pedál – Bodovský pedál a rozlúčka s letom

Cyklopretek, prekážková dráha, škola prvej pomoci.

Miesto: Trenčianske Stankovce – Bodovka Sihoť (areál Tankových dní Laugarício)

 • 19. 9. 2020 Deti chránia prírodu – Jesenné upratovanie

Podujatie je zrušené

Zber odpadkov, rozprávanie so včelárom, súťaže.

Miesto: Bodovka – Sihoť (areál Tankových dní Laugarício)

—————————————————————————-

Prehľad podujatí na rok 2019

(Bližšie informácie k podujatiam budú doplňované priebežne)

 •  13. 4. 2019 Deti chránia prírodu – Jarné upratovanie a sadenie oskoruší

Partneri: ZŠ Trenčianska Turná, Obec Trenčianska Turná

Miesto: Trenčianska Turná – Patlíková

 

 • 3. – 4. 5. 2019 Výstava k 100. Výročiu umrtia M. R. Štefánika

Partneri: ZŠ Trenčianska Turná

Miesto: ZŠ Trenčianska Turná

( 4. 5. 2019 otvorené pre verejnosť)

 

 • 6. 5. 2019 Prednáška a výstava k 100. Výročiu umrtia M. R. Štefánika

Partneri: ZŠ Trenčianske Stankovce

Miesto: ZŠ Trenčianske Stankovce

 

 • 12. 5. 2019 Výstup na Bradlo – cyklisti, bežci, turisti

Partneri: Vrchárska koruna Trenčianska, SNM – Múzeum MRŠ v Košariskách

Miesto: Rodný dom v Košariskách – Mohyla na Bradle

 

 • 29. 6. 2019 Tour de pedál – Turniansky pedál a pálenie žiackých knižiek

Partneri: ZŠ Trenčianska Turná, Obec Trenčianska Turná

Miesto: Trenčianska Turná – Patlíková

 

 • 1. 9. 2019 Tour de pedál – Bodovský pedál a rozlúčka s letom

Partneri: Vrchárska koruna Trenčianska, Obec Trenčianske Stankovce, TSK

Miesto: Bodovka – Sihoť (areál Tankových dní Laugarício)

 

 • 14. 9. 2019 Deti chránia prírodu – Jesenné upratovanie

Partneri: ZŠ Trenčianske Stankovce, Vrchárska koruna Trenčianska

Miesto: Bodovka – Sihoť (areál Tankových dní Laugarício)

—————————————————————————-

Oficiálne akcie v roku 2018

Deti chránia prírodu 13. 10. 2018

Bodovský pedál 2. 9. 2018

 

Share Button