Postup pre zamestnancov

Posted on by

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

  1. Do 15.02. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane (editovateľné Potvrdenie v pdf tu).
  3. Z tohto Potvrdenia si zistíte dátum zaplatenia dane a vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
  4. Údaje z potvrdenia spolu so sumou, ktorú ste vypočítali, vypíšte do Vyhlásenia (editovateľné Vyhlásenie v pdf tu).
  5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie a Potvrdenie, doručte do 30.04. 2021 na daňový úrad podľa Vášho miesta bydliska. Prípadne do 28. 04. 2021 tieto tlačivá doručte nám.

Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2 % našej organizácii:

Obchodné meno/názov: Robíme to pre deti O.Z.
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 51822733
Adresa/sídlo: Trenčianske Stankovce 427, 913 11, Trenčianske Stankovce
Naše združenie nemá SID. Preto kolónku na SID nechávate prázdnu.

Share Button